СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

„Изгрев“ успешно приключи проект “Патронажна грижа“

05.01.2021

СО – район „Изгрев“ успешно приключи проект по процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

С проекта „Патронажната грижа“ се предоставят услуги в домашна среда, с цел да се ограничат контактите между хората и да се спазва социалната изолация, за да се спре разпространението на COVID-19.

Подкрепа в дома си получиха възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства и лица под карантина. Бяха обхванати 65 потребители от район „Изгрев“, с 12 работещи социални асистенти.

Служителите на „Патронажната грижа“ доставяха в дома им храна, лекарства и други стоки от първа необходимост, закупени със собствени средства на потребителите. Нуждаещите се получиха подкрепа и за неотложни административни услуги, както и заплащане на битови сметки.

Всичко за проекта можете да научите тук.

Last modified: 05.01.2021

Comments are closed.