СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Съобщение за инвестиционно предложение – 04.12.2020 г.

04.12.2020

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка  за въздействието върху околната среда /ОВОС/, отдел „ИУТ” на СО – район „Изгрев”  Ви съобщава, че е внесено уведомление за инвестиционно предложение от Столична община за: „Регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“ .

                 Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството  на СО-район „Изгрев” до кмета на района. Същите ще се изпратят и до РИОСВ, гр. София. Обявата е качена на таблото за съобщения в сградата на район Изгрев ─ 1-ви етаж до деловодството. Уведомлението за инвестиционното предложение може да бъде разгледано в стая 6 на районната администрация, както и на сайта на район „Изгрев“ – so-izgrev.bg.

Уведомление за инвестиционно предложение.

Last modified: 04.12.2020

Comments are closed.