СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Съобщение

30.11.2020

Днес, 30.11.2020 г., СО – Район “Изгрев”, Ви уведомява, че е издадено Разрешение за строеж за благоустройствени обекти № Б-160/24.11.2020 г. за обект : “Изграждане на улична канализация и водопровод по улица / О.Т.27 – 23В -О.Т.23б/ пред УПИ I”- за обществено обслужване, жилищно строителство, ПГ и ТИ”, кв.2 г, М. НПЗ “Червена звезда” – Район “Изгрев”.

На основание чл.215 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Административен съд София чрез Главен инженер на НАГ – СО в четиринадесет дневен срок от обявяването му.

Писмо от НАГ до СО-Район „Изгрев“

Разрешението за строеж

Last modified: 30.11.2020

Comments are closed.