СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Заповед на кмета на СО за изпълнение разпоредбите на Наредба 6 от 2019 година

05.11.2020

Със заповед на кмета на СО за изпълнение разпоредбите на Наредба 6 от 2019 година „За изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление“ можете да се запознаете тук.

Last modified: 05.11.2020

Comments are closed.