СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

С грижа и в услуга на гражданите

14.09.2020

СО – Район „Изгрев“, с осигурено финансиране от Агенция за социално подпомагане, отново удължава действието на услугата „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“, като предлагането й ще продължи до 31.10.2020 г. По  бюджет е осигурена топла храна на 130 лица от целевите групи, която ще бъде доставяна до дома на потребителите. Ползватели на услугата, живущи на територията на район Изгрев  са:

 – Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина –  при подадени данни от РЗИ.

• Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната

• Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Last modified: 17.09.2020

Comments are closed.