СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

„ОСНОВЕН РЕМОНТ / РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОБРО ЕКСПЛОАТАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ И ПРАВИЛНО ВОДООТВЕЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ АЛЕЙНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПАРК „КНЯЗ БОРИСОВА ГРАДИНА” – ЛЕСОПАРКОВА ЧАСТ, Р-Н „ИЗГРЕВ” – СО”

01.09.2020

Информация за обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП публикувано на  02.07.2018 г.    15:33 ч. 

Документация публикувано на 02.07.2018 г.   15:34 ч. 

Методика за оценка публикувано на 02.07.2018 г.  15:35 ч.  

Техническа спецификация публикувано на 02.07.2018 г.   15:37 ч.  

Количествена сметка публикувано на 02.07.2018 г.   15:39 ч. 

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти  публикувано на 18.07.2018 г.   16:13 ч. 

Протокол от работата на комисия  публикувано на 27.07.2018 г.   15:24 ч.  

Договор публикувано на 24.08.2018 г.   14:05 ч.

Техническо предложение публикувано на 24.08.2018 г.   14:07 ч.

Ценово предложение публикувано на 24.08.2018 г.   14:09 ч.

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.