СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН “ИЗГРЕВ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

01.09.2020

І-ва обособена позиция: Доставка на хляб, тестени закуски, мляко и млечни изделия, месо и месни изделия, риба, зърнени произведения, захарни изделия, подправки и др.

ІІ-ра обособена позиция: Доставка на пресни плодове и зеленчуци, зеленчукови и плодови консерви и напитки.

ІІІ-та обособена позиция: Доставка на хигиенни материали.

R1 001
R2 001
R3 001
R4 001
R5 001
o1 001
o2 001
o3 001
04 001
o5 001
o6 001
o7 001
o8 001
o9 001
o10 001
o11 001
o12 001
o13 001
o14 001
o15 001
o16 001
o17 001
o18 001

Документация

t1 001
t2 001
t3 001
t2.1 001
t2.2 001
t2.3 001
t3.1 001
t.3.2 001

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.