СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН “ИЗГРЕВ”, ВЪВ ВРЪЗКА С „НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“, ПРИЕТА С ПМС № 18/02.02.2015Г. ПО ОБОСОБЕН

01.09.2020

Разяснения от Възложителя във връзка със запитвания по чл.33 от ЗОП  24.08.2016  15:30ч.

Разяснения от Възложителя във връзка със запитвания по чл.33 от ЗОП  23.08.2016г. 14:57ч.

Решение   публикувано на 29.07.2016, 16:55 часа

Обявление част 1 публикувано на 29.07.2016 г., 16:55

Обявление част 2 публикувано на 29.07.2016 г., 16:55

Обявление част 3 публикувано на 29.07.2016 г., 16:55

Обявление част 4 публикувано на 29.07.2016 г., 16:55

Документация публикувана на 29.07.2016 г., 16:55

технически паспорт бл. 1- част 1

технически паспорт бл. 1- част 2

технически паспорт бл. 1- част 3

технически паспорт бл. 2 – част 1

технически паспорт бл. 2 – част 2

технически паспорт бл. 2 – част 3

технически паспорт бл. 23 – част 1

технически паспорт бл. 23 – част 2

технически паспорт бл. 23 – част 3

технически паспорт бл. 304 – част 1

технически паспорт бл. 304 – част 2

технически паспорт бл. 304 – част 3

Хиперлинк

Уведомление: Доклад за резултати от конструктивно обследване и Доклад за енергийна ефективност на всяка от сградите са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.00 до 17.00 часа в стая № 11, ет. 1 (сградата на районната администрация на район “Изгрев” ул. “Атанас Далчев” № 12).За контакти: инж. Николай Чамбов – Началник отдел “Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” – тел: 02 / 970 10 18

 Протокол Публикуван на 28.10.2016 г. 17:00

Съобщение за отваряне на ценови параметри публикувано на 23.11.2016 г. в 09:37 ч.

Протокол № 2 публикуван на 02.12.2016 г. 13:37 ч.

Протокол № 3 публикуван на 02.12.2016 г. 13:38 ч.

Доклад публикуван на 02.12.2016 г. 13:39 ч.

Решение публикувано на 02.12.2016 г. 13:40 ч.

Договор обособена позиция 1 + ценово предложение публикуван на 23.01.2017 г., 10:49

Предложение за изпълнение на поръчката обособена позиция № 1 публикувано на 23.01.2017 г., 10:50

Договор обособена позиция 2 + ценово предложение публикуван на 23.01.2017 г., 11:13 ч.

Предложение за изпълнение на поръчката обособена позиция № 2 публикувано на 23.01.2017 г., 11:14 ч.

Анекс към договор за обособена позиция №2, публикувано на 06.02.2019 г., 12:19 ч.

Приложение към анекс към договор за обособена позиция №2, публикувано на 06.02.2019 г., 12:20 ч. 

Анекс 2 към договор за обособена позиция № 2 публикувано на 11.02.2019 г. 16:12 ч.   

Анекс 3 към договор за обособена позиция № 2 публикувано на 08.05.2020 г. 14:28 ч.

Договор обособена позиция № 3 + ценово предложение публикуван на 23.01.2017 г., 11:15 ч.

Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 3 публикувано на 23.01.2017 г., 11:16 ч. 

Анекс към договор за обособена позиция №3 публикувано на 26.07.2018 г.   16:25 ч.  

Приложение към анекс към договор за обособена позиция №3 публикувано на 26.07.2018 г.   16:27 ч. 

Договор обособена позиция № 4 + ценово предложение публикувани на 23.01.2017 г., 11:16 ч.

Предложение за изпълнение на поръчката обособена позиция № 4 публикувано на 23.01.2017 г., 11:17 ч.

Договор обособена позиция № 5 + ценово предложение и техническо предложение публикувани на 23.01.2017 г., 11:18 ч.

Договор обособена позиция № 8 + ценово и техническо предложение публикувани на 23.01.2017 г., 11:20 ч.

Договор обособена позиция № 9 + ценово и техническо предложение публикувани на 23.01.2017 г., 11:21 ч.

Договор обособена позиция № 12 + ценово и техническо предложение публикувани на 23.01.2017 г., 11:22 ч.

Решение за прекратяване на процедура публикувано на 03.02.2017 г. 16:21 ч.

Обявление за възложена поръчка

Обявление за изменение на договор по обособена позиция № 2 публикувано на 04.06.2020 г. 15:21 ч.

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.