СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН “ИЗГРЕВ”, ВЪВ ВРЪЗКА С „НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“, ПРИЕТА С ПМС № 18/02.02.2015Г. ПО ОБОСОБЕНИ

01.09.2020

Решение публикувано на 16.02.2017 г. в 14:40 ч.

Обявление публикувано на 16.02.2017 г. в 14:41 ч.

Документация публикувана на 13.02.2017 г., 14:43 ч.

Документи бл. 41 и бл. 216

 Разяснения публикувани на 09.03.2017 г. в 10:23 ч.

Протокол №1 част 1 публикуван на 15.09.2017г. в 16:10 ч.

Протокол №1 част 2  публикуван на 15.09.2017г. в 16:10 ч. 

Протокол №1 част 3 публикуван на 15.09.2017г. в 16:10 ч. 

Протокол №1 част 4 публикуван на 15.09.2017г. в 16:10 ч. 

Протокол №1 част 5 публикуван на 15.09.2017г. в 16:10 ч. 

Протокол №1 част 6 публикуван на 15.09.2017г. в 16:10 ч. 

СЪОБЩЕНИЕ : Отварянето на ценовите оферти по настоящата обществена поръчка ще се състои на 24.01.2018 г. (сряда) от 14:00 ч. в заседателната зала на СО-район “ИЗГРЕВ”, гр. София, ул. “Атанас Далчев” № 12, етаж 2

Протокол № 2 част 1 публикувано на 24.01.2018 г.   18:47 ч.  

Протокол № 2 част 2 публикувано на 24.01.2018 г.   18:51 ч. 

Протокол № 2 част 3 публикувано на 24.01.2018 г.   18:52 ч. 

Протокол № 2 част 4 публикувано на 24.01.2018 г.   18:53 ч. 

 Протокол № 2 част 5 публикувано на 24.01.2018 г.   18:54 ч. 

Протокол № 2 част 6 публикувано на 24.01.2018 г.   18:55 ч.  

Протокол № 2 част 7 публикувано на 24.01.2018 г.   18:56 ч.  

Протокол № 2 част 8 публикувано на 24.01.2018 г.   18:57 ч. 

Протокол № 3 публикувано на 16.02.2018 г.    16:31 ч. 

Доклад от работата на комисията  публикувано на 19.02.2018 г.   16:22 ч. 

Решение за определяне на изпълнител публикувано на 19.02.2018 г.  16:24 ч. 

Договор за обособена позиция № 1 публикувано на 15.08.2018 г.   14:10 ч.

Предложение за изпълнение на поръчката публикувано на 15.08.2018 г.   14:11 ч

Количествена сметка по окрупнени показатели публикувано на 15.08.2018 г.   14:12 ч.

Ценово предложение публикувано на 15.08.2018 г.   14:13 ч.

Анекс към договор за обособена позиция № 1 публикувано на 12.5.2020 г. 14:41 ч.

Договор за обособена позиция № 2 публикувано на 25.05.2018 г.    16:56 ч. 

Анекс към договор за обособена позиция № 2 публикувано на 12.07.2018 г.   16:21 ч.

Предложение за изпълнение на поръчката публикувано на 25.05.2018 г.    16:57 ч. 

Ценово предложение публикувано на 25.05.2018 г.    16:58 ч 

Договор за обособена позиция № 4 публикувано на 08.06.2018 г.   16:52 ч. 

Предложение за изпълнение на поръчката публикувано на 08.06.2018 г.   16:53 ч.

Количествена сметка по окрупнени показатели публикувано на 08.06.2018 г.   16:54 ч. 

Ценово предложение публикувано на 08.06.2018 г.   16:55 ч. 

 Договор за обособена позиция № 5 публикувано на 07.06.2018 г.   17:12 ч.   

Анекс към договор за обособена позиция № 5 публикувано на 10.07.2018 г.       16:55 ч.

Предложение за изпълнение на поръчката публикувано на 07.06.2018 г.   17:13 ч. 

Ценово предложение публикувано на 07.06.2018 г.   17:14 ч. 

Договор за обособена позиция № 6  17.05.2018 г.   16:35 ч.

Предложение за изпълнение на поръчката 17.05.2018 г.    16:38 ч.

Ценово предложение 17.05.2018 г.    16:41 ч.

Обявление за възложена поръчка  публикувано на 15.06.2018 г.    17:40 ч.  

Обявление за възложена поръчка публикувано на 21.03.2019 г.    16:45 ч. 

Протокол № 1А, публикувано на 05.11.2018 г. 16:29 ч. 

Протокол №2А публикувано на 07.12.2018 г.   14:51 ч. 

Доклад  публикувано на 07.12.2018 г.   14:52 ч. 

Решение за прекратяване на процедура публикувано на 07.12.2018 г.   14:53 ч. 

Обявление за изменение на договор по обособена позиция № 1 публикувано на 10.06.2020 г. 14:16 ч.

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.