СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

КОНСТРУКТИВНО УКРЕПИТЕЛНИ И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ,ПОДМЯНА НА ДОГРАМА ПО ФАСАДИ, ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ, ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА СКАТЕН ПОКРИВ И ПОКРИВАНЕ НА ТЕРАСА С ЛЕКА СЛЪНЦЕЗАЩИТНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ОБЕКТ : ДГ № 23 “ЗДРАВЕ”, УЛ. “ЮРИ

01.09.2020