СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

„ИНЖEНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЗОНА Б – ДЕТСКА ПЛОЩАДКА – II ЕТАП И ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗОНА В – СМЕСЕНА ЗОНА)“- ТРЕТА ПРОЦЕДУРА

01.09.2020

І. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Зона Б – Комбинирана детска площадка за игра на открито, находяща се в кв. 74а, УПИ ІV – За Озеленяване, м. „Изток-Изток – II част”, ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Ан. П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие” с инд. № 08.082

ІІ. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на зона В – смесена зона, находяща се в кв.74, УПИ І – За ЖС, м. „Изток-Изток – II част”ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Ан. П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие” 

 Информация за обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП публикувано на 19.09.2018 г.   16:47 ч. 

Документация публикувано на 19.09.2018 г.   16:48 ч. 

Методика за оценка публикувано на 19.09.2018 г.   16:49 ч. 

Техническа спецификация публикувано на 19.09.2018 г.   16:50ч. 

Идеен проект за цяла територия с отделни зони публикувано на 19.09.2018 г.   16:51 ч. 

Работен проект за I-ви етап за зона Б – детска площадка публикувано на 19.09.2018 г.   16:52 ч. 

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувано на 05.10.2018 г. 16:31 ч.  

Покана до определено лице      15.11.2018г.   14:59 ч. 

Протокол от работата на комисия , публикувано на 10.12.2018 г. 16:13 ч. 

Договор публикувано на 14.01.2019 г. 14:21 ч. 

Техническо предложение публикувано на 14.01.2019 г. 14:22 ч. 

Количествено-стойностна сметка публикувано на 14.01.2019 г. 14:23 ч. 

Ценово предложение публикувано на 14.01.2019 г. 14:24 ч. 

Споразумение публикувано на 06.02.2019 г., 12:05 ч.

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.