СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ИНЖEНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЗОНА Б – ДЕТСКА ПЛОЩАДКА – II ЕТАП И ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗОНА В – СМЕСЕНА ЗОНА)“- ЧЕТВЪРТА ПРОЦЕДУРА

01.09.2020

І. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Зона Б – Комбинирана детска площадка за игра на открито, находяща се в кв. 74а, УПИ ІV – За Озеленяване, м. „Изток-Изток – II част”, ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Ан. П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие” с инд. № 08.082

ІІ. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на зона В – смесена зона, находяща се в кв.74, УПИ І – За ЖС, м. „Изток-Изток – II част”ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Ан. П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие”

Информация за обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП публикувано на 04.04.2019 г.   16:29 ч.

Документация публикувано на 04.04.2019 г.   16:30 ч.

Методика за оценка публикувано на 04.04.2019 г.   16:31 ч.

Техническа спецификация публикувано на 04.04.2019 г.   16:32ч.

Идеен проект за цяла територия с отделни зони публикувано на 04.04.2019 г.   16:33 ч.

Работен проект за I-ви етап за зона Б – детска площадка публикувано на 04.04.2019 г.   16:33 ч. 

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувано на 22.04.2019 г. 16:43 ч. 

Покана до определено лице №1 публикувано на 04.06.2019 г.     16:53 ч.

Покана до определено лице №2 публикувано на 04.06.2019 г.     16:54 ч.

Покана до определено лице №3 публикувано на 04.06.2019 г.     16:55 ч.

Приложения към покана публикувано на 04.06.2019 г.     16:55 ч.

Протокол №1 публикувано на 23.07.2019 г. 14:35 ч.

Протокол № 2 публикувано на 01.08.2019 г. 16:42 ч.

Договор публикувано на 05.09.2019 г. 16:01 ч.

Техническо предложение публикувано на 05.09.2019 г. 16:05 ч.

Ценово предложение публикувано на 05.09.2019 г. 16:10 ч.

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.