СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ) ЗА 5 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ

01.09.2020

„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ) ЗА 5 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – Р-Н “ИЗГРЕВ”:

І. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана детска площадка за игра на открито в кв. 18, УПИ І – За ОЖС, м. „Дианабад”, южно от бл.№ 20, ж.к. ”Дианабад” с инд. № 08.006

ІІ. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана детска площадка за игра на открито в кв. 12, УПИ І – За ОЖС, м. „Дианабад”, между бл.№ 24÷27, ж.к. ”Дианабад” с инд. № 08.020

ІІІ. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана детска площадка за игра на открито в кв. 6, УПИ І – За ОЖС, ОО, ОЗ и паркинги и УПИ VIIІ – За ОЗ, м. „Дианабад”, южно от бл.№ 45-46, ж.к. ”Дианабад” с инд. № 08.032

ІV. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана детска площадка за игра на открито в кв. 7, УПИ V – За ОЗ, м. „Изток-Изток” – І част, между бл.№ 49,50 и 43А, ж.к. ”Изток” с инд. № 08.051

V. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана детска площадка за игра на открито в кв. 50, УПИ І – За ОЖС и подземни гаражи, м. „Изток-Юг”, между бл.№ 305, 306, 307 и 308, ж.к. ”Изгрев” с инд. № 08.040“

Информация за обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП публикувано на  06.07.2018 г.    17:25 ч. 

Документация публикувано на 06.07.2018 г.   17:26 ч.  

Методика за оценка публикувано на 06.07.2018 г.  17:27ч.   

Техническа спецификация публикувано на 06.07.2018 г.   17:28 ч.    

Уточнение на възложителя публикувано на 13.07.2018 г.   17:09 ч. 

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти публикувано на 24.07.2018 г.   14:43 ч.

Протокол от работата на комисия публикувано на 10.08.2018 г.      15:08 ч.

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.