СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

„ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО НА „СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. СОФИЯ, Ж.К. “ИЗГРЕВ”, УЛ. „К. КИСИМОВ“ № 4, БЛОК 303“

01.09.2020

Решение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление 15.12.2017 г.    16:06 ч. 

Покана до “АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД   публикувано на   15.12.2017 г.    16:12 ч.  

Приложение към покана до “АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ” ООД публикувано на    15.12.2017 г.    16:14ч.

Покана до “НИКОС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  публикувано на  15.12.2017 г.     16:16 ч.

Приложение към покана до “НИКОС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  публикувано на  15.12.2017 г.     16:16 ч.

Покана до “ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ” ЕООД публикувано на 15.12.2017 г.   16:20 ч.

Приложение към покана до “ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ” ЕООД публикувано на 15.12.2017 г.   16:20 ч.

Протокол № 1     29.12.2017 г.   14:58 ч.

Протокол № 2     29.12.2017 г.   14:58 ч. 

Протокол № 3     29.12.2017 г.   14:58 ч. 

Доклад               29.12.2017 г.    15:00 ч. 

Решение за избор на изпълнител              29.12.2017 г.    15:01 ч. 

Договор               31.01.2018 г.   16:56 ч. 

Приложения към Договор  31.01.2018 г. 17:00 ч. 

Обявление за възложена поръчка  публикувано на 01.03.2018г.   16:39ч. 

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.