СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО НА „СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. СОФИЯ, Ж.К. “ДИАНАБАД”, БЛОК 32, ВХОД В И ВХОД Г“

01.09.2020