СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО НА „СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. СОФИЯ, Ж.К. “ДИАНАБАД”, БЛОК 41“

01.09.2020

Решение за откриване на процедура, публикувано на 31.01.2019 г., 17:45 ч.

Покана за договаряне без предварително обявление, публикувано на 31.01.2019 г., 17:47 ч.

Приложения към покана, публикувано на 31.01.2019 г., 17:48 ч.

Техническа спецификация, публикувано на 31.01.2019 г., 17:50 ч. 

Протокол №1 публикувано на 13.02.2019 г.   16:20 ч. 

Доклад от работата на комисия публикувано на 13.02.2019 г.   16:21 ч. 

Решение за избор на изпълнител публикувано на 13.02.2019 г.   16:22 ч.  

Договор публикувано на 27.03.19 г.     16:02 ч.

Предложение за изпълнение на поръчката публикувано на 27.03.19 г.     16:03 ч.

Ценово предложение публикувано на 27.03.19 г.   16:04 ч.

Обявление за възложена поръчка публикувано на 08.04.19 г.   17:01 ч.

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.