СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО НА „СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. СОФИЯ, Ж.К. “ИЗТОК”, УЛ. „МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИН“ № 22, БЛОК 154 А“

01.09.2020

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. “Изток”, ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 22, блок 154 А“ 

Решение публикувано на 06.11.2019 г. 17:51 ч. 

Покана № 1 публикувано на 06.11.2019 г. 17:52 ч.

Покана № 2 публикувано на 06.11.2019 г. 17:53 ч.

Приложения към Покана публикувано на 06.11.2019 г. 17:55 ч.

Технически спецификации публикувано на 06.11.2019 г. 17:57 ч.

Протокол № 1 публикувано на 27.11.2019 г. 16:33 ч.

Протокол № 2 публикувано на 27.11.2019 г. 16:33 ч.

Протокол № 2А публикувано на 16.12.2019 г. 16:52 ч.

Доклад от работата на комисията публикувано на 17.12.2019 г. 14:42 ч.

Решение за определяне на изпълнител публикувано на 17.12.2019 г. 14:43 ч.

Договор публикувано на 15.09.2020 г. 16:14 ч.

Предложение за изпълнение на поръчката публикувано на 15.09.2020 г. 16:14 ч.

Ценово предложение публикувано на 15.09.2020 г. 16:14 ч.

Обявление за възложена поръчка  публикувано на 15.09.2020 г. 16:14 ч.

Last modified: 15.09.2020

Comments are closed.