СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПРЕДПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКИЯ ПАСПОРТ НА ДГ № 30 РАДЕЦКИ

01.09.2020

Представяне на разяснение 19.10.2016г  16:12ч.

Информация за публикуване на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Публикувана на 14.10.2016 г. 14:13 часа

Документация Публикувана на 14.10.2016 г. 14:14 часа

Техническият паспорт и Доклад за енергийна ефективност на всяка от сградите са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.00 до 17.00 часа в стая № 11, ет. 1 (сградата на районната администрация на район “Изгрев” ул. “Атанас Далчев” № 12).За контакти: инж. Николай Чамбов – Началник отдел “Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” – тел: 02 / 970 10 18

Протокол Публикуван на 03.11.2016 г. 15:20 ч.

Решение Публикувано на 07.11.2016 г. 17:00 ч.

Договор публикуван на 21.11.2016 г. 15:05 ч.

Last modified: 27.10.2020

Comments are closed.