СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ОГРАЖДАЩИ СТЕНИ БЛОК „А“ В ДЕТСКА ГРАДИНА № 165 „ЛАТИНКА“, СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СОФИЯ, Ж.К. „ИЗТОК“, УЛ. „ЧАРЛЗ ДАРВИН“ № 19, РАЙОН „ИЗГРЕВ“, СТОЛ

01.09.2020

Информация за обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3, от ЗОП публикувано на 11.06.2019 г. 17:16 ч.

 Документация публикувано на 11.06.2019 г. 17:17 ч.

 Количествена сметка публикувано на 11.06.2019 г. 17:18 ч.

 Методика за оценка публикувано на 11.06.2019 г. 17:19 ч.

Предоставяне на разяснение публикувано на 18.06.2019 г.   16:29 ч. 

Протокол № 1 от работата на комисията публикувано на 11.07.2019 г.   14:50 ч. 

Протокол № 2 от работата на комисията публикувано на 17.07.2019 г.   16:45 ч. 

Договор публикувано на 19.07.2019 г., 17:14 ч.

Техническо предложение публикувано на 19.07.2019 г., 17:18 ч.

Ценово предложение 19.07.2019 г. 17:20 ч.

Споразумение публикувано на 02.08.2019 г., 13:55 ч.

Договор публикувано на 07.08.2019 г., 15:14 ч.

Техническо предложение публикувано на 07.08.2019 г., 15:16 ч.

Ценово предложение 07.08.2019 г. 15:17 ч.

Last modified: 01.09.2020

Comments are closed.