СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

„ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА И ПЪТНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗРАБОТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“ ПРЕЗ 2019 Г.“

01.09.2020