СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

„ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЦЕНТРАЛНА СГРАДА НА ДГ № 29 “СЛЪНЦЕ”“

01.09.2020

Информация за публикувана обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП публикувано на 10.06.2020 г. 15:14 ч.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП публикувано на 10.06.2020 г. 15:17 ч.

Техническа спецификация публикувано на 10.06.2020 г. 15:18 ч.

Образци публикувано на 10.06.2020 г. 15:19 ч.

Количествено-стойностна сметка (КСС) публикувано на 10.06.2020 г. 15:22 ч.

Проект на договора публикувано на 10.06.2020 г. 15:22 ч.

Разрешение за строеж публикувано на 10.06.2020 г. 15:23 ч.

Акт за общинска собственост публикувано на 10.06.2020 г. 15:24 ч.

Скица на имота публикувано на 10.06.2020 г. 15:25 ч.

Скица на сградата публикувано на 10.06.2020 г. 15:26 ч.

ПРОЕКТИ:

Архитектура публикувано на 10.06.2020 г. 15:30 ч.

Отопление и вентилация публикувано на 10.06.2020 г. 15:31 ч.

Енергийна ефективност публикувано на 10.06.2020 г. 15:33 ч.

План за безопасност и здраве публикувано на 10.06.2020 г. 15:34 ч.

План за управление на строителните отпадъци публикувано на 10.06.2020 г. 15:35 ч.

Доклад от конструктивното обследване и оценка на състоянието на строежа публикувано на 10.06.2020 г. 15:36 ч.

Доклад за оценка от обследването публикувано на 10.06.2020 г. 17:09 ч.

Протокол № 1 публикувано на 29.06.2020 г. 13:51 ч.

Протокол № 2 публикувано на 06.07.2020 г. 14:07 ч.

Договор  публикувано на 30.10.2020 г. в 16:01 ч.

Предложение за изпълнение на поръчката  публикувано на 30.10.2020 г. в 16:02 ч.

Линеен график  публикувано на 30.10.2020 г. в 16:03 ч.

Ценово предложение  публикувано на 30.10.2020 г. в 16:04 ч.

Количествено-стойностна сметка  публикувано на 30.10.2020 г. в 16:05 ч.

Last modified: 30.10.2020

Comments are closed.