СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Район „Изгрев“ спечели проект „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация на територията на район „Изгрев“ – 2020 г.“

10.08.2020

Район „Изгрев“ спечели проект „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация на територията на район „Изгрев“ – 2020 г.“ към Агенция за социално подпомагане.

Целта на програмата е да подпомогне броя на живеещите в бедност хора чрез приготвяне и доставка на топъл обяд до дома. Тя е в подкрепа на най-уязвимите граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация в условията на извънредната ситуация в страната,  са в затруднение да осигурят прехраната си.

В продължение на 15 дни ще осигуряваме топъл обяд в подкрепа на хора в затруднение, които не могат да осигурят сами прехраната си.

Необходимите документи за да бъдете включени в програмата са: справка за месечен доход или ТЕЛК.

Целевите групи на програмата са:

• лица с ниски доходи под линията на бедност, определена за страната, за времето в което са поставени под задължителна карантина.

• уязвими лица, в т.ч. и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение не са в състояние да си осигурят прехраната.

• лица, които поради възрастта си поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Храната ще бъде приготвяна и доставяна през работните дни на седмицата като са съобразени всички предпазни и здравословни мерки.

За да бъде успешна кампанията, започваме да събираме информация за потребители, които отговарят на условията за подпомагане.

Моля, ако имате познати в нужда от района, да ни пишете на info@so-izgrev.bg за да се свържем с тях или с Вас.

Last modified: 17.09.2020

Comments are closed.