СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

31.07.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на проект за ПУП-ИПРЗ за обезпечаване на велосипедна алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РИВ20-РД09-130/23.06.2020г. на Кмета на район „Изгрев”, в изпълнение на чл. 12 от ЗУЗСО и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, на 02.07.2020г. от 17:30 часа в зала „Универсиада“ ще се проведе представяне на проекта.

Проектът е на разположение на заинтересованите лица за запознаване с него в сградата на районната администрация на адрес: ул. „Атанас Далчев“ № 12 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Изгрев”, както и на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 12.07.2020 г. в деловодството на районната администрация или по електронна поща info@so-izgrev.bg

За приключване на общественото обсъждане в зала „Универсиада“ ще се проведе заключителна дискусия на 16.07.2020 г. от 17:30 ч.

Заповед

 Графична част на проекта

(https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Index)

Становища постъпили в срок:

Становище № 1

Становище № 2

Становище № 3

Становище № 4

Становище № 5

Становище № 6

Становище № 7

Становище № 8

Становище № 9

Становище № 10

Становище № 11

Становище № 12

Становище № 13

Становище № 14

Становище № 15

Становище № 16

Становище № 17

Становище № 18

Становище № 19

Становище № 20

Становище № 21

Становище № 22

Становище № 23

Становище № 24

Становище № 25

Становище № 26

Становище № 27

Становище № 28

Становище № 29

Становище № 30

Становище № 31

Становище № 32

Становище № 33

Становище № 34

Становище № 35

Становище № 36

Становище № 37

Last modified: 31.07.2020

Comments are closed.