СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “НАЧАЛНИК ОТДЕЛ” НА ОТДЕЛ “ИНФРАСТРУКТУРА И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

31.07.2020