СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.46, АЛ.1, Т.11 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ЧЛ.59, АЛ.3, Т.1 И Т.2 И АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ И ЧЛ.172, Т.1 И Т.2, ЧЛ.173, Т.1 И Т.3, ЧЛ.174 И ЧЛ. 177, АЛ.1, Т.3 И Т.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНО

31.07.2020