СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

НОВА УСЛУГА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“

09.07.2020

Нова услуга предоставя районната администрация на Столична община – Район „Изгрев“ по силата на споразумение с Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Район „Изгрев“ ще има възможност за административното обслужване на гражданите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията.

В районната администрация ще се приемат заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

  1. скица на поземлен имот;
  2. скица на сграда;
  3. схема на самостоятелен обект;
  4. удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.
  5. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Новата услуга ще се извършва всеки четвъртък от 08:30ч. до 17:00ч., без почивка.

Last modified: 09.07.2020

Вашият коментар