СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Район „Изгрев“ стартира програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“

22.05.2020

СО-Район „Изгрев“ стартира целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“.

Тя се финансира от Агенцията за социално подпомагане и ще обхване най-уязвимите лица в настоящата извънредна ситуация на пандемия от коронавирус на територията на града. Ще бъде осигурена топла храна на 130 лица от целевите групи, която ще бъде доставяна до дома на потребителите. Срокът за реализиране на програмата е  19.06.2020 г.  Целта й е да подпомогне живеещите в бедност хора чрез приготвяне и доставка на топъл обяд до дома. Тя е в подкрепа на най-уязвимите граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на извънредната ситуация в страната, са в затруднение да осигурят прехраната си.

 По програмата могат да кандидатстват лица от  следните целеви групи:

• Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина –  при подадени данни от РЗИ.

• Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната

• Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Документи за участие се подават  по електронен път на адрес  info@so-izgrev.bg или в сградата на общината.

Last modified: 21.01.2021

Comments are closed.