СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ЧИТАЛИЩА

Като район с утвърден културен профил, „Изгрев“ има традиционно развита читалищна дейност. На територията му има две читалища. Това са Народно читалище „Добри Чинтулов – 1935“ в „Дианабад“ и народно читалище „Николай Хайтов – 1936“ в „Изток“.

Народно читалище „Добри Чинтулов – 1935“

Народно читалище “Добри Чинтулов” се намира на бул. “Никола Габровски” № 55 в ж.к. “Дианабад”. По последни данни то съществува от 1935 г. Още от откриването си читалището развива библиотечна дейност и художествена самодейност. Дълги години книжният фонд се е събирал през дарения на граждани, а в днешни дни „Добри Чинтулов“ има над 18 000 тома художествена, научнопопулярна и специализирана литература, както и книги за деца. Читалището развива и занимания по интереси. Има  школа по пиано, цигулка, китара, керамика, народно пеене, рисуване, гайда. Освен това в читалището има балетна формация „Via dans”, младежка театрална формация „ К О Н Н И К Ъ”, гайдарски  състав, пенсионерски  клуб и хор, дискусионен клуб, писателски клуб и много други.

Повече информация можете да намерите тук: https://chitalishte.info/

Народно читалище „Николай Хайтов – 1936“

Народно читалище “Николай Хайтов”  се намира в кв. “Изток”, ул. “Юрий Гагарин” № 7 Създадено е през 1936 г. от група учители за събиране и размяна на книги. Постепенно започват да се организират утра и вечеринки и читалището се превръща в духовен център на новия квартал „Изток”. Дейността му се разраства и в него започват да се провеждат кръжоци, да се изнасят беседи и лектории. Вече 75 години читалището е един от главните фактори на културния живот в район „Изгрев”. Библиотеката разполага с над 35 000 тома книги и 21 броя периодичен печат. Читалището има Детски фолклорен танцов състав, Спортен клуб „Изток”, Шахматен клуб – занимания за деца, Клуб по ирландски танц, Латинотанци „Салса”, Дамски камерен хор „Арфа”, Вокално-инструментална група за стари градски песни „Виолетки”; Хор за автентичен фолклор „От извора”; Вокален ансамбъл „Мистерия на бърлгарските гласове”; Младежки смесен хор „Ave muzika” и още много други.

Повече информация можете да намерите тук: http://www.chitalishtehaitov.com/

Comments are closed.