СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ИНСТИТУЦИИ

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”- СЛАТИНА (ОБСЛУЖВА И РАЙОН „ИЗГРЕВ”)

Адрес и телефон за връзка:
гр. София, ул. „Кривина”, бл. 73;
тел. 02/870 55 02 

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО”

Адрес и телефон за връзка:
гр. София, ул. „Кривина”, бл. 73;
тел. 02/971 32 71 

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ – РАЙОН „ИЗГРЕВ”

Адрес и телефон за връзка:
гр. София, жк „Изток”, ул. „А. П. Чехов” № 16 А;
тел. 02/873 48 67; 02/873 41 23  

Comments are closed.