СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 И Т.4 ОТ ЗПКОНПИ – 2020Г.

Айля Рафиева

Анета Ненкова

Анна Танева

Богдан Ненков

Боряна Царска

Веселка Ангелова

Весела Политова

Виктория Пенева

Виолета Попова

Владимир Стоянов

Галина Маркова

Галина Тасева

Григор Стаменов

Десислава Алендарова

Екатерина Благоева

Ели Петрова

Елизабета Георгиева

Елена Шалева

Елка Иробалиева

Златинка Тодорова

Златка Джерекарова

Зоя Тодорова

Ивайло Митев

Иванка Вълчанова

Иванка Дървенякова

Ивелина Къслева

Илия Петров

Илиян Павлов

Ирен Андреева

Йоанна Цанкова

Камелия Манолева

Кирил Бакалов

Константин Стоянов

Красин Чернев

Кристина Бояджиева

Лидия Бусарова

Лиляна Панковска

Лора Димчова

Мадлена Иванова

Мария Кацарска

Мария Папазова

Милена Милошева-Андонова

Мирослава Рудолф

Надя Цолова

Николай Гърнев

Нина Петрова

Олга Берберова

Петя Куманова

Петя Петкова

Пламен Христов

Роси Николова

Сабине Кунева

Силвия Бонева

Силвия Тодорова

Славчо Евтимов

Стефан Кръстев

Стефка Йорданова

Татяна Касимова

Христина Райчева

Цветелина Минчева

Comments are closed.