СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 И Т.4 ОТ ЗПКОНПИ – 2019Г.

Айля Рафиева

Анна Козалиева

Анна Танева

Богдан Ненков

Боряна Царска

Величка Русева

Вера Менгова

Весела Димитрова

Весела Политова

Веселка Ангелова

Виктория Пенева

Виолета Митева

Виолета Попова

Владимир Стоянов

Галина Маркова

Георги Видров

Даню Найденов

Добринка Николова

Елена Шалева

Еленка Димитрова

Ели Петрова

Елизабета Георгиева

Елка Иробалиева

Жанет Костова

Звездица Владимирова

Златинка Тодорова

Златка Джерекарова

Зоя Тодорова

Ивайло Митев

Ивайло Савов

Иван Кожухаров

Иванка Вълченова

Иванка Дървенякова

Илия Петров

Ирен Андреева

Йоанна Кондева

Камелия Манолева

Кирил Бакалов

Красин Чернев

Кристина Бояджиева

Лилия Йосифова

Мадлена Иванова

Мария Йорданова

Мария Кацарска

Мария Манолова

Миглена Берова

Наталия Маринова

Петра Мечкова

Петя Петкова

Пламен Христов

Ралица Накова

Росица Ботева

Румяна Видинова

Рут Ешкенази

Силвия Бонева

Силвия Георгиева

Силвия Тодорова

Станислава Колева

Стела Стоянова

Стефания Котева

Стефка Калфова

Тихомир Радулов

Христина Райчева

Цветелина Минчева

Comments are closed.