СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 И Т.4 ОТ ЗПКОНПИ – АРХИВ

Жанет Костова 25.03.2019 г
Жанет Костова 20.02.2019 г
Иван Кожухаров
Елизабета Георгиева-Байкушева
Ирен Андреева
Регистър на декларациите за несъвместимост, имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ
Стефания Котева
Силвия Георгиева
Силвия Бонева
Рут Ешкенази
Румяна Видинова
Петя Петкова
Мария Йорданова
Йоанна Кондева
Даню Найденов
Анна Танева
Айля Рафиева
Цветелина Минчева
Христина Райчева
Стела Стоянова
Станислава Колева
Звездица Владимирова
Богдан Ненков
Стефка Калфова
Силвия Тодорова
Силвия Димитрова
Росица Ботева
Ралица Накова-Николова
Пламен Христов
Петра Мечкова
Наталия Маринова
Миглена Берова
Мария Манолова
Мария Кацарска
Мадлена Иванова
Лилия Денчева
Кристина Бояджиева
Красин Чернев
Кирил Бакалов
Камелия Манолева
Илия Петров
Иванка Дървенякова
Иванка Вълчанова
Ивайло Савов
Ивайло Митев
Зоя Вунчева
Златка Джерекарова
Златинка Тодорова
Елка Иробалиева
Ели Петрова
Еленка Димитрова
Елена Шалева
Евелина Стоянова
Добринка Николова
Георги Видров
Галина Маркова
Владимир Стоянов
Виолета Генчева
Виктория Пенева
Веселка Ангелова
Весела Политова
Весела Димитрова
Вера Менгова
Валентин Георгиев
Боряна Царска
Анна Козалиева

Comments are closed.