СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Администрация – информация

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 И Т.4 ОТ ЗПКОНПИ – 2022Г.

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 И Т.4 ОТ ЗПКОНПИ – 2021Г.

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 И Т.4 ОТ ЗПКОНПИ – 2020Г.

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 И Т.4 ОТ ЗПКОНПИ – 2019Г.

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 И Т.4 ОТ ЗПКОНПИ – АРХИВ

______________________________________

Район “Изгрев” – Столична община

Адрес:

България, 1113, София, ул.”Атанас Далчев” №12

E-mail:

info@so-izgrev.bg

Телефон: 02/970 10 32

Факс: 02/ 8710159

Работно време: 8:30ч. : 17:00ч.

Работно време административни услуги: 8:30ч : 17: 30ч.

 БУЛСТАТ: BG0006963270550

 Данни за банковата сметка за административни услуги и наеми и такси:

ОБЩИНСКА БАНКА АД, ФЦ КАТ

IBAN: BG80SOMB91303117615001

BIC: SOMBBGSF

Районен отдел “ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ” – “Изгрев”  (данъчна служба)

Адрес:

България, 1113, София, ул.”А.П.Чехов” №16А

Телефон: 02/904 12 17, 02/904 12 20

Факс: 02/9712847

E-mail: i.dangulov@sofia.bg

Банкова сметка за местни данъци и такси:

 ОБЩИНСКА БАНКА АД, ФЦ КАТ

 IBAN: BG08SOMB91308411338044

 BIC: SOMBBGSF

Comments are closed.